28 Aralık 2014 Pazar

Anestezi Teknisyeni Reanimasyon

Anestezi Teknisyeni Reanimasyon


Her türlü ameliyatta hastanın uyutulması (anestezi) ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayan ve hekime yardımcı olan kişidir.


GÖREVLER


-Anestezide kullanılacak araç-gereci haz­ırlar,

-Hastanın ameliyathaneye alınmasını sağlar,

-Hastayı ameliyata hazırlar, has­tanın özelliğine göre uyutmadan önce cesaret iğnesi yapar,

-Anestezi uzmanı veya cerrahın kont­rolünde hastanın yaşına, kilosuna ve sağlık durumuna göre uyutucu madde (Narkoz) vererek hastayı uyutur,

-Ameliyat sonrası hastanın ameliy­athaneden yoğun bakım ünitesine usulüne uygun olarak, naklini sağlar ve hasta kendine gelene kadar onu gözlem altında tutar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER


-Anes­tezi cihazı (larangoskop),

-Endotrakeal tüp (gazların olduğu tüp),

-Anestezi ilaçları,

-Alkollü pamuk,

-Damlalıklı kazı seti,

-Turnike (kola bağl­anan plastik).


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


Anestezi teknisyeni olmak istey­enlerin;

-Sürekli ayakta durması gere­ktiğinden, bedence sağlam,

-Kimyasal madde kokul­arına karşı allerjisi olmayan,

-Dikkatli, sabırlı, titiz, sorum­luluk sahibi,

-Yönergeyi doğru anlayıp uygulayabilen

kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Anestezi teknisyenleri, ameliyat yap­ılan her türlü sağlık kurum ve kuruluşlarında kimyasal madde kokularının yoğun olduğu kapalı bir ortamda çalışırlar. Meslektaşlarıyla, hastalarla, hemşirelerle, doktorlarla, diğer sağlık personeli ile iletişimde bulu­nurlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


Anestezi Teknisyenleri olarak devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler gibi ameliyat yapılan her türlü sağlık kuru­mlarında çalışırlar.


Bu meslekte yetişen meslek elamanları, rahatlıkla alanları ile ilgili iş bulabilirler. İnsan sağlığı söz konusu oldukça meslekte yetişmiş elemana her zaman ihtiy­aç duyulacaktır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Bu mesleğin eğit­imi; Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Meslek Liselerinde Anestezi ve Anestezi Teknisyenliği bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI


Sağlık Bakan­lığına bağlı Sağlık meslek liselerine girebilmek için, ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir. Eğitim kuru­muna kayıt diploma notu başarısı dikkate alınarak yapılmaktadır.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ


Sağlık meslek liselerinin “Anestezi Bölümü”nde 4 yıl süre ile eğitim verilmektedir. Meslek eğitiminde genel kültür derslerinin yanı sıra meslek dersleri ve uygulamalı dersler önemli yer tutmaktadır.


MESLEKTE İLERLEME


-Sağlık Meslek lisel­erinin “Anestezi” ve “Anestezi Teknisyenliği” bölümünden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Anestezi, Anestezi Teknikerliği, Elektronörofizyoloji, Sağlık Kurumları İşletmeciği (Açıköğretim) ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gere­ken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

-Sağlık meslek lisesi “Anestezi Teknisy­enliği” bölümünü bitirenler “Anestezi Teknisyeni” unvanıyla sağlık kurumu ve kuruluşlarında görev alırlar.

-Üniversitelere bağlı sağlık hiz­metleri meslek yüksek okullarında 2 yıl süreyle verilen eğitim progra­mını tamamladıklarında “Anestezi Teknikeri” unvanı almaya hak kazanırlar.


BENZER MESLEKLER: Hemşire, Ebe, Anestezi Teknikeri, Sağlık Memuru.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU


Mesleki eğitim süre­since kazanç söz konusu değildir.

Anestezi teknis­yeni olarak mezun kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından ihtiyaçlar ölçüsünde Devlet Memurları Sınavını (DMS) kazananlar arasından seçme yapılarak atama­ları yapılır ve 12. derecenin 3. kademesi ile göreve başlatılır. Anestezi teknisyenleri 657 sayılı Devlet Memurları Yasasın­daki özlük haklarına sahip olup diğer devlet memurlarından farklı olarak Sağlık Hizmetleri Tazminatı” adı altında maaşa ek olarak ücret alırlar.

“Anestezi Teknisyeni” ola­rak göreve başlayan bir kişi net asgari ücretin yaklaşık 2 katı kadar maaş almaktadır. Özel hastane, kurum ve kuruluşlarda çalışan­larda ise ücret daha fazla olabilmektedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

UYARI

Yasal Uyarı ve Sorumluluk Reddi


Sağlık, kişisel bakım, beslenme ile ilgili tibbitedavi.com sitesinde yazılan yazılar internette yazılan genel bilgilerin derlenmesi sonucu oluşan bilgilerdir. Bu blog hastalık teşhis veya tedavisi amacı taşımaz. Bir sağlık sorununuz varsa ilgili doktora muayene olunuz. Blogda yazılan uygulama anlatım ve tariflerin insanları yönlendirmek gibi bir amacı yoktur. Yazdıklarım bilgilendirme amaçlı yazılardır ve bu yazılardan çıkarılan sonuçlarla yapılacak kür, bakım vb. işlemlerin sorumlulukları blog sahibine ait değildir. Yapılacak bakımlar sonucu oluşan olumlu ya da olumsuz sonuçlar kişilerin sorumluluğundadır. Bu bloğa ulaşmakla yukarıda yazdığımız durumları kabul etmiş olursunuz. Blogumda bulunan yazıların kısmen veya tamamen kopyalanması yasaktır. Yazılarımı kaynak göstererek kullanılabilir, sosyal medyada paylaşabilir ve sorularınızı yorumlar kısmından sorabilirsiniz.